Skip to content

Formatges del Pujol-Orra

Situada al mas el Pujol de Dachs, les Llosses, és una finca que tradicionalment s’ha dedicat a la producció de llet. Des del 1993, elaborem els nostres formatges intentant tancar el cicle de producció.
L’objectiu és crear un vincle d’unió entre el productor i el consumidor final que permeti al productor obtenir un preu just i al consumidor final una seguretat i confiança en la procedència i qualitat d’aquell producte.
Té un ramat propi d’unes 30 vaques que gaudeixen, lliurement, de pastura durant pràcticament tot l’any. Així s’aconsegueix donar prioritat al benestar animal, sense renunciar a un producte final de qualitat mantenint l’equilibri amb el medi.
La llet està certificada com a ecològica pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), amb el número de registre 1648-P. Aquesta certificació remarca el compromís amb la ramaderia tradicional i ecològica.
Treballem de manera integrada amb l’ecosistema agrícola, fomentant els cicles biològics naturals i mantenint i millorant la fertilitat de la terra a llarg termini.

 

Twitter, Instagram, Facebook

Productes

Dades de contacte

Mas Pujol de Dachs
Les Llosses
Tel. 608233997
formatgesdelpujolorra@gmail.com

Punts de venda

Restauració