Skip to content

Mas Perella

Mas Perella és una explotació familiar, des de 1987, de Sant Joan de les Abadesses.
L’explotació té un ramat de bestiar boví de raça xerolesa. Es realitza la transhumància estacional, molt típica en el territori pirinenc. Durant el període d’hivern els animals resten a les pastures de la vall, les quals pertanyen a la mateixa explotació, a l’estiu es desplacen fins a terres més altes on hi ha les millors pastures.
La producció de carn es comercialitza en els establiments del mateix municipi de Sant Joan de les Abadesses.

Productes

Dades de contacte

Mas Perella
Sant Joan de les Abadesses
Tel. 677485603
medirjorda@gmail.com

Punts de venda

Restauració