Skip to content

La Torre

Mas la Torre és una explotació ubicada a la Vall de Ribes, és de caràcter familiar i amb un sistema de maneig tradicional del bestiar boví.

A l’explotació hi ha un ramat de bestiar boví de raça bruna dels Pirineus, es realitza la transhumància estacional, molt típic en el territori pirenenc, durant el període d’hivern resten a les pastures de la vall, les quals pertanyen a la mateixa explotació i durant el període d’estiu es desplacen fins a alta muntanya, on hi han les millors pastures. En un 30% de la producció de vedells, creuem bruna dels Pirineus amb llemosí i xerolés per obtenir una carn de mes qualitat.

La producció de carn es comercialitza als establiments del mateix municipi de Ribes de Freser.

Productes

Dades de contacte

Mas la Torre
Ribes de Freser
Tel. 679817729
mircacar@telefonica.net

Punts de venda

Restauració